Thông tin thanh toán 1:

Ngân hàng TPbank, chi nhánh Q12, TP.HCM

STK: 01597738001

Chủ TK: Nguyễn Vĩnh Thụy

Thông tin thanh toán 2:

Ngân hàng Sacombank, chi nhánh HCM.

STK: 060204791662

Chủ TK: Nguyễn Vĩnh Thụy